Stap  1

Breng de informatievraag duidelijk in beeld. Welke informatie hebt u nodig? Maak daarbij onderscheid in de benodigde informatie over het functioneren van de riolering (wateroverlast, stankhinder, de kwaliteit van het stedelijk water) en de waterdichtheid en stabiliteit van de riolen en putten.

Stap 2

Rubriceer de informatievraag volgens de inspectiedoelen die u hebt gesteld.

  • Welke informatie is aanwezig in de GRP-onderzoeksstrategie en in het (onderzoeksgedeelte van het) jaarprogramma voor het betreffende jaar?
  • Welke meldingen van bewoners en bedrijven over het functioneren van de riolering of de technische staat van de riolen en putten zijn bekend?

Stap 3

  • Stel voor elke informatievraag vast welke gegevens u nodig hebt om uw plan uit te voeren. Hebt u alleen inspectiegegevens over de toestand van de riolen nodig of ook van de putten?
  • Bepaal ook de kwaliteit van de gegevens (aard, hoeveelheid en mate van detail) die u nodig hebt.
  • Bepaal op welk tijdstip (maand of jaar) u de gegevens moet hebben voor de inspectieopdracht of beoordeling.

Voor specifieke of ad-hocinspecties haalt u de beschikbare gegevens uit uw beheersysteem, eventueel ontbrekende gegevens kunt u binnen de specifieke opdracht inwinnen.

Stap 4

Bepaal de inspectiemethode per geselecteerd gebied dat u wilt inspecteren, rekening houdend met het onderzoeksdoel. Hoe gedetailleerder de gegevens moeten zijn, des te meer details de inspectiemethode moet opleveren. Dit stelt eisen aan de methode en de gebruiken techniek. Voor een globale indruk zet u bijvoorbeeld een putfoto-inspectie in en voor een totaalbeeld van alle toestandsaspecten een rijdende camera-inspectie.

Stap 5

Stel vast welke onderzoekstechniek u wilt gebruiken. Voor rioolinspectie vanuit het riool zijn bijvoorbeeld verschillende technieken mogelijk. De keuze hangt onder meer af van hoe toegankelijk de riolen en putten voor personen zijn. Daarnaast gaan de technologische ontwikkelingen door.

Oriënteer u vooraf op de belangrijkste prestatiekenmerken van de objecten. Daarbij is het belangrijk dat u de geleverde digitale informatie op uw eigen werkplek goed kunt gebruiken. Maak een overzicht van de te inspecteren objecten, gesorteerd per objectkenmerk. Bijvoorbeeld de totale inspectielengte per buisdiameter en buismateriaal die ook gebruikt kan worden door het inspectiebedrijf voor een offerte of bestek.

Stap 6

Stel vast waar de te inspecteren riolen en putten zich in het rioolstelsel bevinden. Registreer dit op een rioleringstekening waarop ook de omgeving met bebouwing te zien is. Het inspectieplan gebruikt u om het programma van eisen (bestek) voor de inspectie op te stellen en het inspectiebedrijf gebruikt het bij de uitvoering.

Stap 7

Informeer bewoners van tevoren over de geplande werkzaamheden.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel