Inspectie en beoordeling zijn basisactiviteiten van rioleringsbeheer

Als rioolbeheerder, stedelijk waterbeheerder hebt u vier terugkerende basisactiviteiten (zie figuur A):

  • Basisactiviteit 1 – onderzoek: u verzamelt, ordent en verwerkt gegevens. Hierdoor hebt u informatie over de toestand en de werking van  de buitenriolering inspectie / inspecteren maakt deel uit van deze activiteit.
  • Basisactiviteit 2 – beoordelen: op basis van onderzoeksresultaten beoordeelt u het verschil tussen de huidige situatie (hoe ziet het eruit?) en de gewenste situatie (hoe zou het eruit moeten zien?). De gewenste situatie legt u vast  in doel functionele eisen en maatstaven in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) of omgevingsplan (vanaf 2021). N.B. Tijdens een inspectie wordt niet beoordeeld, de inspecteur legt alleen zijn waarnemingen vast, u beoordeelt vervolgens wat er moet gebeuren.
  • Basisactiviteit 3 – het opstellen van maatregelen : als de situatie niet is zoals deze zou moeten zijn, bepaalt u waar en wanneer welke maatregelen nodig zijn.
  • Basisactiviteit 4 – het uitvoeren van maatregelen: u laat de uitgewerkte maatregelen uitvoeren.
Blokdiagram
Figuur A Schema basisactiviteiten rioleringsbeheer Vergroot afbeelding

Nader onderzoek

Bij het beoordelen van onderzoeksresultaten kunt u erachter komen dat de beschikbare gegevens niet voldoende zijn. Dan moet u nader onderzoek (laten) doen. Ook kunt u bij het opstellen van maatregelen behoefte hebben aan extra informatie, waardoor aanvullend onderzoek nodig is. Dit type onderzoek wijkt af van regulier (routine)onderzoek en moet u ook als zodanig in gegevensbestanden registreren.

 

 

Inspectie geeft belangrijke beheerinformatie

Met de informatie die u uit inspectie- en andere onderzoeksresultaten haalt, besluit u dus of u maatregelen gaat nemen, welke maatregelen dat zijn en wanneer u ze gaat uitvoeren. Een maatregel kan reparatie of vervanging van een rioleringsobject zijn. Maar u kunt bijvoorbeeld ook besluiten om het object of een deel van het stelsel beter in de gaten te houden of om voorzorgsmaatregelen te nemen die de effecten van een incident verkleinen (zie figuur B).

Schema in vlinderdas-formaat over de verschillende beheermaatregelen die de beheerder kan doen om de kans en het gevolg van een incident te verkleinen
Figuur B Inspectie en conditiemeting bieden belangrijke beheerinformatie Vergroot afbeelding

Als u een inspectie laat uitvoeren, is het dus belangrijk dat u de informatie krijgt die u nodig hebt om beslissingen over maatregelen te kunnen nemen. Stap 1 in het proces van inspectie en toestandsbeoordeling is daarom een gedegen voorbereiding. Die voorbereiding bestaat uit twee deelstappen:

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel