Het inspectieplan maakt u voor de komende vijf tot tien jaar. De te inspecteren leidingen en putten kunt u in uw beheersysteem selecteren en in lijsten, tekeningen en RibX-bestanden vastleggen. Ook kunt u aangeven dat u kritische leidingen bijvoorbeeld frequenter wilt inspecteren en strengen met een matige of slechte kwaliteit intensiever wilt monitoren. Dit plan en de inspectieresultaten gebruikt u om verschillende soorten beheerplanningen en -begrotingen op te stellen en te beoordelen, bijvoorbeeld voor rioolreiniging.

In het inspectieplan maakt u onderscheid tussen algemene, planmatige inspecties en specifieke inspecties met (vaak) een directe onderzoeksaanleiding. 

Figuur A Voorbeeld inspectieplan met gebiedsindeling (Bron: Antea Group)Vergroot afbeelding

Algemene inspecties

Bij algemene inspecties wilt u een actueel overzicht van de kwaliteit van het geselecteerde deel van het rioolstelsel krijgen. U kiest welk deel van het stelsel voor inspectie in aanmerking komt. Die keuze is afhankelijk van uw werkmethode en het soort inspectie. Laat u een algemene inspectie met een rijdende tv-camera uitvoeren? Combineer dit dan met de reinigingswerkzaamheden, zodat u de financiële middelen optimaal inzet. Het inspectieplan geeft een beeld van de locatie(s) waar jaarlijks inspecties plaatsvinden. Op basis hiervan kunt u inspectieprojecten aanbesteden.

Specifieke inspecties

Bij specifieke inspecties is er vaak een concrete aanleiding om onderzoek te doen, bijvoorbeeld klachten, foutaansluitingen of storingen. Dit type inspecties kunt u niet planmatig uitvoeren. Hiervoor reserveert u een (jaarlijks) budget in de begroting, gebaseerd op uw expertise en ervaringen uit eerdere jaren.

Balans tussen inspanning en behoefte

Bij doelmatig beheer is de inspanning die nodig is voor het onderzoek in balans met de informatie die u nodig hebt om het stelsel te beoordelen en waar nodig maatregelen op te stellen. U kunt bijvoorbeeld werken van grof naar fijn: u brengt het stelsel eerst globaal in beeld en zoomt daarna in op die onderdelen waarover u extra informatie nodig hebt. Dit betekent bij visuele inspectie dat u eerst alle leidingen met putfoto- of putvideo-inspectie in beeld brengt. Blijkt uit dit onderzoek dat de leiding in slechte conditie verkeert, dan onderzoekt u deze leiding met een video-inspectie.

Stappenplan

Op de volgende pagina vindt u een stappenplan dat u kunt gebruiken om een inspectieplan voor visuele inspectie van leidingen en putten op te stellen.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel