Begeleidingscommissies laten Kennisbank op praktijk aansluiten

De Kennisbank Stedelijk Water is de digitale opvolger van de Leidraad riolering, die ook alle relevante informatie uit RIONEDpublicaties en de website bevat. Daarbij vervullen begeleidingscommissies (BC’s) een belangrijke rol; zij letten erop dat de kennis aansluit op de praktijk. Een projectmanager van Stichting RIONED zorgt voor de praktische ondersteuning van de BC’s. De komende jaren zullen 20 tot 30 BC’s starten, waarbij vrijwel alle onderwerpen aan bod gaan komen. Meer informatie vind u in Reageer op programmering actualisatie Kennisbank.

BC-leden hebben:

  • overzicht over de praktijk van het vakgebied;
  • inhoudelijke kennis en betrokkenheid die aansluiten bij het betreffende project;
  • goed inzicht in de ontwikkelingen op het betreffende gedeelte van het vakgebied;
  • het vermogen details en hoofdlijnen te onderscheiden en te prioriteren.

Aanvullend kan de BC-voorzitter ontwikkelingen en vraagstukken in breder perspectief en vanuit meerdere belangen beschouwen.

Van de BC-leden verwachten we dat zij:

  • vanuit hun kennis en kunde meesturen aan de inhoudelijke uitwerking van het project;
  • beoordelen of de informatie die de leden van de auteurspool ontwikkelen, aansluit op de behoeften in de praktijk, zowel qua inhoud als toegankelijkheid;
  • voorbereid aanwezig zijn op de vergaderingen en actief input leveren.

BC-leden krijgen geen vergoeding voor hun tijd en inzet. Op verzoek kan Stichting RIONED de reiskosten vergoeden.

BC-lid worden?

Stichting RIONED stelt het zeer op prijs als u wilt deelnemen aan een begeleidingscommissie. U kunt uw interesse kenbaar maken via info@rioned.org. Het is prettig als u daarbij aangeeft welke onderwerpen u het meest aanspreken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Oscar Kunst of Rob Hermans, telefoon: 0318-631111 of e-mail: info@rioned.org.


 


KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE