Het bestuur en de organisatie

Laatst geac­tu­aliseerd 22 september 2022

Op deze pagina vindt u meer informatie over het bestuur, de Commissie Vaststelling Leidraden en Handreikingen en het bureau van RIONED.

Bestuur en organisatie

Het bestuur van Stichting RIONED bestaat per 1 september 2019 uit:

 • Joost van Oostrum (burgemeester Berkelland), onafhankelijk (voorzitter)
 • Marieke Moorman (burgemeester Bernheze), namens de gemeenten
 • Geert-Jan ten Brink (dijkgraaf Hunze en Aa's), namens de waterschappen 
 • Gabriël Spruijt (vice-voorzitter Dyka), namens de bouw- en productiebedrijven
 • Robbert Loos (directeur Vereniging Afvalbedrijven), namens de dienstverlenende bedrijven
 • Martin van Gelderen, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (waarnemer).

Statuten van Stichting RIONED.
Privacy statement van Stichting RIONED.

Commissie vaststelling leidraden en handreikingen (CVLH)

Autorisatie van producties van Stichting RIONED met een algemene gelding vindt plaats door de Commissie vaststelling leidraden en handreikingen (CVLH). De samenstelling van de CVLH is:

 • Rob Kleijwegt (Waterschap Rivierenland), voorzitter
 • Diederik Anema (gemeente Apeldoorn)
 • Teije Dalstra (waterschap Hollandse Delta)
 • Michella Hoekstra (VNG)
 • Annemiek Houtman (Vereniging van Producenten van Betonleidingsystemen VPB)
 • Thijs Kroese (Bureau Leiding, Wavin Nederland B.V.)
 • Martin Nederlof (Vereniging Afvalbedrijven, Van der Valk + De Groot B.V.)
 • Bert Palsma (STOWA)
 • Marcel Tirion (gemeente 's-Gravenhage)
 • Karst Jan van Esch (NLingenieurs, Sweco)
 • Willem Jan de Voogd van der Straaten (gemeente Tholen)
 • Hilde Niezen (Stichting RIONED)
 • Rob Hermans (Stichting RIONED), secretaris.

Begeleidingscommissies zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de door een project beoogde resultaten.

Het bureau

De medewerkers van Stichting RIONED organiseren de activiteiten, besteden projecten uit en verzorgen de communicatie.
Overzicht van de medewerkers en hun taken.

Vacatures

Een overzicht van recente vacatures.