Het bestuur en de organisatie

Laatst geac­tu­aliseerd 26 september 2019

Op deze pagina vindt u meer informatie over het bestuur, de Commissie Vaststelling Leidraden en Handreikingen en het bureau van RIONED.

Bestuur en organisatie

Het bestuur van Stichting RIONED bestaat per 1 september 2019 uit:

 • Joost van Oostrum (burgemeester Berkelland), onafhankelijk (voorzitter)
 • Marieke Moorman (burgemeester Bernheze), namens de gemeenten
 • Stefan Kuks (watergraaf Vechtstromen), namens de waterschappen 
 • Hans Mascini (algemeen directeur Kijlstra Beton), namens de bouw- en productiebedrijven
 • Robbert Loos (directeur Vereniging Afvalbedrijven), namens de dienstverlenende bedrijven
 • Jan Busstra, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (waarnemer).

Statuten van Stichting RIONED.
Privacy statement van Stichting RIONED.

Commissie vaststelling leidraden en handreikingen (CVLH)

Autorisatie van producties van Stichting RIONED met een algemene gelding vindt plaats door de Commissie vaststelling leidraden en handreikingen (CVLH). De samenstelling van de CVLH is:

 • Rob Kleijwegt (gemeente 's-Hertogenbosch), voorzitter
 • Annemiek Houtman (Vereniging van Producenten van Betonleidingsystemen VPB)
 • Teije Dalstra (waterschap Hollandse Delta)
 • Thijs Kroese (Bureau Leiding, Wavin Nederland B.V.)
 • Bert Palsma (STOWA)
 • Antoine Steentjes (Vereniging Afvalbedrijven, Van der Valk + De Groot B.V.)
 • Frank van Swol (gemeente Eindhoven)
 • Marcel Tirion (gemeente 's-Gravenhage)
 • Karst-Jan van Esch (NLingenieurs, Sweco)
 • Bert van Vijfeijken (VNG)
 • Willem Jan de Voogd van der Straaten (gemeente Tholen)
 • Hugo Gastkemper (Stichting RIONED)
 • Rob Hermans (Stichting RIONED), secretaris.

Begeleidingscommissies zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de door een project beoogde resultaten.

Het bureau

Stichting RIONED heeft elf medewerkers. Zij organiseren de activiteiten, besteden projecten uit en verzorgen de communicatie.
Overzicht van de medewerkers en hun taken.

Vacatures

Een overzicht van recente vacatures.