De ingrijpmaatstaven in het GRP (na invoering Omgevingswet: Water- en rioleringsprogramma) gelden voor alle vrijvervalriolen in het plangebied en zijn gebaseerd op de 'gemiddelde' omstandigheden in de gemeente. De gewenste kwaliteit van objecten kunt u hieruit direct afleiden. De ingrijpmaatstaf voor een object beschrijft u met een grenswaarde per toestandsaspect volgens de NEN-EN

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel