De maatstaven voor de riolering zijn afhankelijk van:

 • het gewenste niveau van functioneren van de gehele gemeentelijke riolering;
 • de risico's die u wilt voorkomen;
 • de minimale kwalitatieve toestand van de objecten en het systeem om die risico's te voorkomen.

Afstemmen van maatstaven

De maatstaven zijn een afgeleide van de doelen en functionele eisen , zoals u die hebt verwoord in de vraagstelling. Bij het vaststellen van maatstaven houdt u onder meer rekening met:

 • de lokale situatie;
 • de analyse van risico’s: oorzaken en gevolgen van toestandsaspecten (beneden het gewenste niveau);
 •  het detailniveau van de beoordeling.

Eisen voor maatstaven

Verder is het belangrijk dat:

 • u maatstaven eenduidig definieert;
 • maatstaven objectief en gestandaardiseerd meetbaar zijn;
 • maatstaven voldoende betrouwbare en consistente beoordelingen mogelijk maken;
 • maatstaven elkaar niet overlappen;
 • maatstaven betrekking hebben op een vooraf vastgesteld deel van het systeem binnen een vastgestelde tijdsperiode.

Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over:

 • Maatstaven voor objecten: Hier leest u welke factoren een rol spelen om tot goede maatstaven te komen voor rioleringsobjecten.
 • Hoe stelt u maatstaven vast?: In het GRP (vanaf 2021 het omgevingsplan) hebt u de functionele eisen en maatstaven voor de rioleringszorg voor de betreffende planperiode vastgelegd. Hierop baseert u de maatstaven voor de rioleringsobjecten. Hier leest u hoe u dit aanpakt.
 • Maatstaven bij oplevering: Voor nieuwe riolen legt u in het programma van eisen (bestek) de maatstaven vast. Bij de opleveringsinspectie controleert u of het werk hieraan voldoet. Hier leest u hoe u deze maatstaven omschrijft en gebruikt.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel