De maatstaven zijn afhankelijk van het gewenste niveau van functioneren van de buitenriolering, de risico’s die u wilt vermijden en de daarbij behorende minimale toestand.

Bij de vaststelling van maatstaven moet u onder meer rekening houden met:

  • de lokale situatie;
  • analyse van risico’s: oorzaken en gevolgen van toestandsaspecten;
  • hoe gedetailleerd de beoordeling plaatsvindt.
Verder moeten maatstaven:
  • eenduidig worden gedefinieerd;
  • objectief en gestandaardiseerd meetbaar zijn;
  • voldoende betrouwbare en consistente beoordelingen mogelijk maken;
  • elkaar niet overlappen;
  • betrekking hebben op een vooraf vastgesteld deel van het systeem binnen een vastgestelde tijdsperiode.
Maatstaven vereisen eenduidige vastlegging van de meetmethode.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel