De Europese norm EN-14654 deel 1 schrijft voor dat u als opdrachtgever vooraf het volgende zo goed mogelijk moet beoordelen:
  • de mate van vervuiling of afvoerbelemmeringen, inclusief belemmeringen vanuit of door zijaansluitingen (zoals instekende inlaten en wortelpakketten vanuit de aansluitleidingen);
  • de aard van de vervuiling: licht slib, vet of zand;
  • of het bezonken materiaal problemen bij het functioneren van het rioolstelsel heeft veroorzaakt;
  • de mate waarin de aannemer bezonken materiaal moet verwijderen om een acceptabel functioneren te herstellen, rekening houdend met het waarschijnlijk opnieuw bezinken van materiaal na de reiniging;
  • de stabiliteit van het riool en de aard van het materiaal.
Neem deze informatie op in het programma van eisen, zodat de aannemer zijn werkzaamheden en kostenberekening hierop kan afstemmen.

 
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel