Welke gegevens over de toestand van de object  hebt u nodig om te kunnen bepalen of u beheermaatregelen moet nemen? Hiervoor moet u allereerst uw objecten- en gegevensbeheer op orde hebben: welke objecten hebt u, wat zijn de kenmerken (zoals materiaalsoort, grootte en bouwjaar) en welke functie heeft een object in het stelsel? 

Daarnaast wilt u weten welke toestand de objecten nu hebben en welke toestand de objecten zouden moeten hebben (zie het kader hieronder). Om de huidige toestand in kaart te brengen, kunt u onderzoek (laten) doen naar:

  • de conditie van de objecten, bijvoorbeeld om de levensduur van het rioolstelsel te bepalen of om opgeleverd werk te controleren;
  • de objectkenmerken die invloed hebben op het hydraulisch functioneren van het rioolstelsel;
  • de objectkenmerken die invloed hebben op de waterkwaliteit in het rioolstelsel.

Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden (DoFeMaMe)

Bepalend voor de minimale kwaliteit van elk object zijn de doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden die voor de gehele riolering in het GRP (vanaf 2021 een omgevingsplan) staan:

  • Doelen geven aan wat u wilt bereiken met het stelsel. Bij het stellen van de doelen gaat het ook om de vraag waarom u een bepaald eindresultaat wilt bereiken.
  • Functionele eisen zijn specificaties van de doelen. Bij het formuleren van functionele eisen gaat het om de vraag hoe u het doel wilt bereiken.
  • Maatstaven zijn vaak getalsmatige vertalingen van de functionele eisen.
  • Meetmethoden zijn methoden waarmee u de toestand of het functioneren van de voorzieningen aan de gestelde eis kunt toetsen (berekeningsmethoden).

Om de huidige situatie goed te kunnen vergelijken met de gewenste situatie (beoordelen), moet u ook aan de objecten functionele eisen en maatstaven stellen.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel