Een sluitend landelijk beeld over de selectie van probleemstoffen is lastig te geven. Voor de analyse zijn verschillende landelijke rapportages gebruikt: ‘Water in beeld 2007’ (V&W, 2007) en ‘Van inzicht naar doorzicht’ (RIVM/MNP, 2004) en ‘Milieubalans 2007’ (MNP, 2007). Uiteindelijk verwijzen de meeste rapportages naar dezelfde brongegevens: de landelijke emissieregistratie 2004. De gegevens uit de emissieregistratie zijn dan ook in de analyse gebruikt.

Het milieu- en natuurcompendium zet alle feiten en cijfers over het milieu en de natuur in Nederland overzichtelijk bij elkaar. U krijgt een recent beeld (2005) van de belasting van oppervlaktewater op www.milieuennatuurcompendium.nl.


Figuur A Belasting oppervlaktewater 2005

De gegevens in figuur A zijn gebruikt voor de landelijke analyse.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel