Stap 1

Ga naar www.emissieregistratie.nl, klik op de tab 'Emissies' en vervolgens links in het menu op Maak eigen kaart of grafiek.

Figuur A Handleiding Emissieregistratie stap 1 Vergroot afbeelding

Stap 2

Zet het pulldownmenu Stofgroep op Alle stoffen. Selecteer een stof en een jaar uit de lijsten. (Als u gegevens van meerdere stoffen en/of jaren wilt selecteren, houdt u de ctrl-knop ingedrukt.) Zet het pulldownmenu Compartiment op Belasting van oppervlaktewater.

Figuur B Handleiding Emissieregistratie stap 2 Vergroot afbeelding

Stap 3

Klik op tab 1b Emissiebronnen en controleer of geen specifieke bronnen aangevinkt zijn. Door niets aan te vinken, neemt U álle emissiebronnen mee. U kunt ook de knop Deselecteer alle bronnen gebruiken. 

Figuur C Handleiding Emissieregistratie stap 3 Vergroot afbeelding

Stap 4

Via tab 2. Weergave kunt u de gegevens in grafiekvorm (tab 2a. Grafiek) of op kaart (tab '2b. Kaart') inzien. Kies bij de kaart in het pulldownmenu Ruimtelijke indeling voor Afwateringseenheden. Aan de rechterzijde kunt u de presentatie van de gegevens wijzigen. Door bijvoorbeeld Emissies per km2’ aan te vinken, krijgt u de emissies per km2 te zien in plaats van de absolute waarde. Als u op de kaart een afwateringseenheid aanklikt, verschijnt de naam van de eenheid en de bijbehorende emissie. Deze eenheidnaam hebt u bij de volgende stap nodig om gegevens te exporteren.

Figuur D Handleiding Emissieregistratie stap 4 Vergroot afbeelding

Stap 5

Om de gegevens te downloaden, klikt u op de tab 3. Export en vervolgens op de tab 3b. Per locatie. Zet het pulldownmenu Niveau bron indeling op Emissieoorzaak en het pulldownmenu Gebiedsindeling op Afwateringseenheden. (N.B. De instelling van het decimaal teken moet voor een goede download overeenkomen met de instellingen van uw computer.) Standaard staat onder aan de pagina een vinkje bij Selecteer alle gebieden. Dit vinkje moet u verwijderen om in de volgende stap alleen uw eigen regio te kunnen selecteren (en daarmee wordt het gegevensbestand veel kleiner).

Figuur E Handleiding Emissieregistratie stap 5 Vergroot afbeelding

Stap 6

U vindt uw eigen afwateringseenheid door de naam van het gebied (zie stap 4) in te voeren en op Toon filter te klikken. Onderaan moet u het juiste gebied aanvinken. Door deze stap te herhalen, kunt u gegevens van meerdere gebieden (bijvoorbeeld aangrenzende afwateringseenheden) in de export opnemen. Als u op Toon selectie klikt, ziet u welke eenheden u hebt geselecteerd. Via de knop Export wordt de exportfile (als .csv-bestand) aangemaakt en gedownload.

Figuur F Handleiding Emissieregistratie stap 6 Vergroot afbeelding

Stap 7

Open het .csv-bestand in Excel. Selecteer de emissieoorzaken in kolom I en (terwijl u de crtl-knop ingedrukt houdt) ook de bijbehorende emissiegetallen in kolom N. Via Invoegen, Grafieken en 2D-cirkel kunt u taartdiagrammen maken die de relatieve bijdragen van de verschillende emissieoorzaken tonen. Uiteraard zijn binnen Excel nog vele andere mogelijkheden om de gegevens te presenteren. 

Figuur G Handleiding Emissieregistratie stap 7 Vergroot afbeelding
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel