Emissieregistratie en Compendium voor de Leefomgeving De Emissieregistratie is een landelijke database met gegevens over de emissies van circa 350 voor het milieubeleid relevante stoffen en stofgroepen naar bodem, water en lucht. De database bevat gegevens van zowel puntbronnen (vaak op basis van meetgegevens) als van diffuse bronnen (meestal op

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel