Een voor de hand liggende toets (validatie) is die van berekende water-op-straatlocaties. Als deze locaties over een periode van enkele jaren niet of nauwelijks in het meldingenregister voorkomen, is nader onderzoek noodzakelijk:

  • Hoeveel direct omwonenden zijn er rond de locatie?
  • Is de locatie aangesloten op een 'topeind'?
  • Is een relatie te leggen met het kolkenonderhoud?

Omwonenden

Als er weinig omwonenden zijn, geeft het model de locatie mogelijk juist aan terwijl er geen meldingen zijn: immers niet iedereen is 'klaagbereid' of ervaart water op straat als hinder/overlast.  Wanneer u het belangrijk genoeg acht, kunt u de locatie tijdens hevige neerslag bezoeken om de situatie ter plekke te controleren, of u kunt omwonenden vragen om contact te zoeken als er 'water op straat' optreedt, ongeacht of zij als overlast ervaren of niet.

Eindleiding

Bij de toekenning van afvoerend oppervlak krijgen eindputten of eindleidingen in de modellering vaak te veel oppervlak toegewezen. Hierdoor kan het model de belasting van de betreffende locatie overschatten en strookt dit niet met de praktijk.

Kolkenonderhoud

Slecht functionerende straatkolken zijn vaak de onderliggende oorzaak van meldingen van water op straat. Het is dus raadzaam om de onderhoudstoestand van de straatkolken op de betreffende locatie na te gaan.

Duur van wateroverlast

De locatie, omvang en duur van wateroverlast zeggen veel over de oorzaak van wateroverlast in de praktijk. Zo is kortdurende wateroverlast bij hevige buien een normaal verschijnsel. Maar als er volgens de meldingen zo'n zes uur na een bui nog steeds wateroverlast is, is waarschijnlijk niet de riolering maar het ontvangende oppervlaktewater de zwakste schakel. Als u het ontvangende oppervlaktewater niet als deelsysteem in het rekenmodel hebt opgenomen, zal het rekenmodel nooit kunnen passen. De (daadwerkelijke) duur van wateroverlast is daarmee een handig hulpmiddel om te bepalen of u voor het rekenmodel wel de juiste systeemgrenzen hebt gekozen.

Infiltratievoorzieningen

Zijn er meldingen van wadi's of straten met doorlatende verharding die nog zeer lang na een bui blank staan, terwijl dat volgens de modeluitkomsten niet zo zou moeten zijn? Dan kan het zijn dat het model een afwijkend afvoerend oppervlak gebruikt of er is sprake van verstopping of achterstallig onderhoud.

Internet en sociale media

Ook informatiebronnen die de beheerder niet controleert, kunnen waardevol zijn bij het toetsen van modelresultaten, zoals:

  • door omwonenden gemaakte foto's of video-opnamen van wateroverlastsituaties op internet (denk aan YouTube en Dailymotion);
  • berichten over overlast, water op straat, stank en dergelijke op sociale media (denk aan Twitter en Facebook).

Met name video-opnamen kunnen waardevolle informatie geven over locatie, omvang en ernst van de overlast. Berichten op sociale media geven vaak zeer actuele informatie. Let op: het gebruik van deze informatiebronnen kan tijdrovend zijn. Gebruik ze dus alleen als de beschikbare informatie uit meldingen onvoldoende houvast biedt of niet eenduidig is én het belang van de toetsing de inspanning rechtvaardigt.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel