Bij de opzet en het gebruik van een rekenmodel worden veel aspecten van de 'werkelijkheid' sterk vereenvoudigd of weggelaten omwille van de hanteerbaarheid en beperkende praktische omstandigheden. Een model is dus slechts een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en niet 'echt'. De kwaliteit van de weergave hangt mede af van het gebruiksdoel, de maker van de model en de gebruikte technieken, gereedschappen en materialen. Daarom is het goed om de modeluitkomsten te vergelijken met informatie uit de praktijk. Hiervoor kunt u gebruiken: 

Voor een toetsing van modelresultaten aan de praktijk hebt u uiteraard rekenresultaten nodig die u kunt koppelen aan fysiek waarneembare verschijnselen. Mede daarom is het belangrijk dat de rekenresultaten zo volledig mogelijk zijn.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel