Wat is een modelkalibratie?

De meest vergaande toetsing van modelresultaten is een formele modelkalibratie . Met een modelkalibratie regelt u de set modelparameters zo in dat de rekenuitkomsten zo goed mogelijk overeenkomen met in de praktijk gemeten waarden.

Wanneer een modelkalibratie?

Het kalibreren van (hydrodynamische) rekenmodellen kan uiteraard alleen voor een bestaande situatie waarvan naast het model meetdata beschikbaar zijn. Verder is het een vrij gecompliceerd en kostbaar proces. Daarom kunt u deze toetsing het best alleen doen als:

  • er genoeg en voldoende betrouwbare meetresultaten beschikbaar zijn of komen;
  • er gegronde twijfels bestaan over de toepasbaarheid van de standaardwaarden van de parameters en/of de kwaliteit van de voor de modellering gebruikte gegevens;
  • er een dringende reden is voor nauwkeurige uitkomsten, (de rekenuitkomsten worden bijvoorbeeld gebruikt voor potentieel grote investeringen, of er is druk van bewoners of bestuurders waardoor het nodig is om een opgetreden situatie haarfijn te kunnen verklaren).

Verschillende methoden 

Er zijn zeer veel verschillende manieren om een modelkalibratie uit te voeren. De methoden variëren van ‘trial and error’ (het handmatig aanpassen van de waarden van modelparameters om zo tot een goede overeenstemming te komen) tot zeer geavanceerde wiskundige en deels geautomatiseerde methoden. De ’trial and error’-methode kan zeer tijdrovend zijn en leidt doorgaans niet tot bruikbare, controleerbare en reproduceerbare resultaten. Deze methode kunt u dus beter niet toepassen. Hoe u een kalibratie wel kunt uitvoeren, vindt u bij Het kalibratieproces.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel