Gebruik van de standaardneerslagreeks

Het is belangrijk dat u de droge perioden in de reeks meeneemt in de berekeningen. Alleen dan kunt u het effect van opeenvolging van neerslaggebeurtenissen correct weergeven (zie Reeksberekeningen). Bij deze standaardneerslagreeks gebruikt u het standaard inloopmodel.

Geen klimaatcorrectie

De standaardneerslagreeks heeft betrekking op de periode 1955-1979. De nauwkeurigheid van de voorspelling van herhalingstijden wordt niet alleen bepaald door de statistische regels, maar ook door ontwikkelingen van het klimaat op de langere termijn. De tijdschaal waarop klimatologische ontwikkelingen zich afspelen, is aanzienlijk ruimer dan de lengte van de reeks, maar er zijn wel aanwijzingen dat het huidige klimaat inmiddels anders is dan in de periode 1955-1979.

Vanwege de borging van de onderlinge vergelijkbaarheid en de continuïteit van rioleringsplannen is het echter toch beter dat u voor emissieberekeningen ten behoeve van de basisinspanning gebruik blijft maken van de standaardneerslagreeks zonder correctie voor klimaatverandering . Bovendien bevat de vijftienminutenreeks van De Bilt voor de aaneengesloten periode 1955-1979 vooralsnog kwalitatief de beste beschikbare informatie op deze tijdschaal.

Verkorte reeks

De rekencapaciteit kan nog een beperkende factor zijn bij reeksberekeningen. Dan kunt u ook rekenen met een verkorte neerslagreeks: De Bilt 1955 - 1964. Bij de reeks met een lengte van 25 jaar kunt u met de methode van de steekproefkwantielen (voorbeeld statistische bewerking van reeksberekeningsresultaten) redelijk nauwkeurige voorspellingen doen tot een herhalingstijd van zo’n vijf jaar. Bij een reekslengte van tien jaar kan dit tot een herhalingstijd van twee tot drie jaar.

Uurreeks

Om het functioneren van voorzieningen met een grote berging (groter dan 25 mm) te berekenen, kunt u ook de uurreeks van De Bilt gebruiken. Deze is beschikbaar voor de periode 1906-2014 via Meteobase. Gebaseerd op deze uurreeks zijn op dezelfde site ook aangepaste datasets beschikbaar voor het klimaat in 2030, 2050 en 2085 voor de vier KNMI-klimaatscenario's. 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel