In dit onderdeel komen de volgende neerslagbelastingen aan de orde:

  • Continue ontwerpbelasting: Deze (oudste) methode is eenvoudig en geeft inzicht in de hydraulische belastbaarheid van het rioolstelsel. Maar hiermee kunt u geen uitspraak doen over de ontwerpveiligheid uitgedrukt in herhalingstijd .
  • Ontwerpbuien met een statistische herhalingstijd: Door de komst van hydrodynamische rekenmodellen kunnen we met ontwerpbuien met een bepaalde statistische herhalingstijd werken. De afgelopen decennia hebben beheerders de befaamde Bui01 tot en met Bui10 uit de voormalige Leidraadmodule C2100 gebruikt om de hydraulische capaciteit van stelsels te toetsen. Inmiddels kunt u ook met composietbuien en gestandaardiseerde stresstestbuien werken. Het gebruik van een leidraadbuien biedt u continuïteit in de wijze van berekenen, maar u kunt daarmee geen uitspraak doen over de herhalingstijd. Dit inzicht krijgt u wel door gebruik te maken van composietbuien. De gestandaardiseerde stresstestbuien gebruikt u om een idee te krijgen van de omvang van wateroverlast bij extreme gebeurtenissen. Ook daarbij geldt echter dat dit geen inzicht biedt in de herhalingstijd van de optredende wateroverlast.
  • Gemeten neerslag: Naast ontwerpbuien met een statistische herhalingstijd kunt u voor de neerslagbelasting in rekenmodellen kiezen voor daadwerkelijk gemeten neerslag. Bijvoorbeeld om het overstortingsgedrag van een stelsel te vergelijken met metingen, een rekenmodel te kalibreren aan de hand van metingen of wateroverlast met een gemeten extreme bui te berekenen. Met Lokale neerslagmetingen van regenmeters of neerslagradar kunt u toetsen of het systeem heeft gefunctioneerd zoals bedoeld of een model kalibreren. 

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel