Afstemming toezicht gemeente en waterbeheerder Bij bedrijven mogen verschillende overheden toezicht houden. De gemeente of de omgevingsdienst (of de regionale uitvoeringsdienst) houdt toezicht op naleving van de milieuregels op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), inclusief de regels voor lozen in het riool. De waterbeheerder (het waterschap of Rijkswaterstaat) doet dat voor de regels van het Bal voor directe l

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel