Handhaven is te omschrijven als: met communicatie en toezicht stimuleren en zo nodig met bestuurs- of strafrechtelijke middelen afdwingen dat bewoners en bedrijven de regels van de (milieu)wetgeving naleven. Kortom, alle handelingen die normconform gedrag bewerkstelligen. Uiteindelijk handhaaft het bevoegd gezag de lozingsregels om milieurendement te behalen. Tenslotte moet de overheid op grond van de Wet milieubeheer (Wm)

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel