Handhavingstaken omgevingsdienst in mandaatbesluit De omgevingsdienst (of de regionale uitvoeringsdienst) voert voor de meeste milieubelastende activiteiten in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) een aantal basistaken uit: vergunningverlening, toezicht en handhaving. De gemeente stelt in een mandaatbeslui

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel