Nieuws

Volksgezondheidsaspecten voor de stedelijk waterbeheerder

Publicatiedatum 08 september 2020

In de openbare ruimte komt steeds meer water. Contact met water in de openbare ruimte kán gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals maag-darm-, huid- en luchtwegklachten. Met vrij eenvoudige maatregelen kunt u de risico’s beperken.

Om de volksgezondheid te beschermen, moeten we contact met afvalwater voorkomen. Door stadsvernieuwing en klimaatverandering komen meer water en groene berging in de bebouwde omgeving, zoals vijvers, sloten, grachten, wadi’s en bermsloten. Dit water in de stad zou in principe geen risico mogen vormen voor de volksgezondheid. Maar er zijn onvermijdbare situaties waarbij contact met water tot gezondheidsproblemen kan leiden. Bijvoorbeeld als afvalwater op straat komt te staan of in het milieu terechtkomt.

Water en volksgezondheid

In de kennisbank vindt u bij Water en volksgezondheid een overzicht van relevante ziekteverwekkers en hun oorsprong, de risico’s bij blootstelling hieraan en toetsingsmethoden. Ook staan hier handvatten en richtlijnen beschreven om de kans op contact en blootstelling en daarmee op gezondheidsrisico’s zo klein mogelijk te houden.

In dit gedeelte van de kennisbank komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Gezondheidsrisico’s rondom water: gaat kort in op enkele groepen belangrijke ziekteverwekkers, zoals legionella, blauwalgen, het norovirus en leptospirose.
  • Indicatoren voor ziekteverwekkers: Dit gedeelte behandelt de meest gebruikelijke indicatoren om eventuele gezondheidsrisico’s als gevolg van ziekteverwekkers in water (en in de lucht) te kunnen inschatten.
  • Inschatten van gezondheidsrisico’s: In wetenschappelijk onderzoek worden de gezondheidsrisico’s van water grofweg op twee manieren ingeschat: met een kwantitatieve microbiologische analyse (QMRA) of via epidemiologisch onderzoek. Deze pagina licht beide methoden toe.

Omgaan met gezondheidsrisico’s: Hier vindt u per onderdeel van het stedelijk watersysteem (bijvoorbeeld van water op straat, wadi’s en fonteinen) een globale beschrijving van de gezondheidsaspecten en mogelijke maatregelen om risico's te beperken.

Meer informatie

In het kennisbankonderdeel Waterkwaliteit vindt u informatie over stoffen die de waterkwaliteit en daarmee de gezondheid indirect kunnen beïnvloeden (zoals microverontreinigingen, hormoonverstorende stoffen, diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen).

Bekijk het webinar ‘Gezond rioleren en veilig stadswater in en buiten coronatijd’ terug. Dit webinar gaat over alle gezondheidsaspecten van stedelijk water, zowel het coronavirus als andere ziekteverwekkers.

Alle nieuwsberichten