Kwantitatieve microbiologische analyse (QMRA)

Een QMRA is gebaseerd op het feit dat er een gezondheidsrisico ontstaat als in het water ziekteverwekkers zitten én mensen worden blootgesteld aan dit water. Als er geen ziekteverwekkers aanwezig zijn, is er geen gezondheidsrisico. En alleen op plaatsen waar mensen in contact komen met een verontreiniging, kan een gezondheidsrisico ontstaan.

Bij een QMRA wordt de concentratie ziekteverwekkers in water gemeten én wordt de mate van contact van mensen met het water geïnventariseerd. De mate van contact met water varieert van enkele microliters (bij hand-mondcontact of bij inademen) tot milliliters (bij inslikken). Afhankelijk van de verontreiniging van het water (de concentratie ziekteverwekkers) berekent een QMRA de dosis ziekteverwekkers die iemand binnenkrijgt en daarmee het risico op infectie.

Infectierisico en ziek worden

Een risico op infectie betekent nog niet direct dat mensen daadwerkelijk ziek worden. Pas in combinatie met de kans op blootstelling is hierover een uitspraak te doen. In het promotieonderzoek van De Man (2014) zijn meerdere QMRA-berekeningen uitgevoerd voor contact met water uit fonteinen, oppervlaktewater met fonteinen en ander stedelijk water.

Epidemiologisch onderzoek

In epidemiologisch onderzoek wordt onderzocht of mensen daadwerkelijk ziek zijn geworden na contact met water. Dit gebeurt door twee groepen met elkaar te vergelijken door middel van een enquête. In zo’n enquête wordt gevraagd naar de manieren van contact met water (bijvoorbeeld: hebt u gezwommen?) én naar eventuele gezondheidsklachten (bijvoorbeeld: hebt u in de afgelopen 7 dagen diarree gehad?). Dergelijke epidemiologische onderzoeken zijn in Nederland uitgevoerd bij evenementen waar mensen in contact kwamen met water (zoals een cityswim) én bij locaties waar mensen in aanraking kwamen met water op straat.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel