Webinar Gezond rioleren en veilig stadswater in en buiten coronatijd

Laatst geac­tu­aliseerd 11 juni 2020

Het webinar 'Gezond rioleren en veilig stadswater in en buiten coronatijd' gaat over alle gezondheidsaspecten van stedelijk water, zowel het coronavirus als andere ziekteverwekkers. Heleen de Man (Sanitas Water) en Hugo Gastkemper (Stichting RIONED) verzorgden dit webinar op 4 juni 2020.

Hieronder staat wat in het webinar is behandeld met vermelding van de starttijd in de opname:

 • Gezondheidsrisico’s van water algemeen (00:03:20)
 • Gezondheidsrisico’s schatten (00:05:15)
 • Ziekteverwekkers (00:07:48)
 • Coronavirus (00:10:38)
 • Rioolreiniging kan doorgaan / blootstelling aan corona (00:15:38)
 • Risicoanalyse water op straat (00:23:10)
 • Bescherming door burgers en werknemers (00:29:09)
 • Riooloverstorten (00:34:05)
 • Evenementen (00:42:27)
 • Foutaansluitingen (00:44:08)
 • Werken aan de riolering in de 1,5 metersamenleving (00:48:00)
 • Publieksinformatie: 1. Mondkap en handschoen bij restafval 2. bij riooloverstorten (00:55:22)
 • Stedelijk waterbeheer is vitale sector (01:03:05)
 • Hergebruik van regenwater (01:06:03)

De tijdens het webinar gestelde vragen en antwoorden staan in een apart document, voor zover ze niet zijn behandeld tijdens het webinar.