Het stedelijk watersysteem kent verschillende typen water (zoals hemel-, afval- en oppervlaktewater) met een verschillende waterkwaliteit. Soms wordt het water gezuiverd en soms niet. Afhankelijk van het type zuivering kunnen ziekteverwekkers in het (afval)water achterblijven. Daarnaast kunnen verschillende bronnen het stedelijk water (her)besmetten, zoals vogel- of hondenpoep.

Als er onvoldoende aandacht is voor de microbiologische waterkwaliteit en mensen (onbedoeld) in aanraking (kunnen) komen met verontreinigd water, ontstaan watergerelateerde gezondheidsrisico’s. Bovendien kan hierdoor schade ontstaan aan het imago van bepaalde stedelijk waterconcepten, wat de invoering van die concepten kan belemmeren.

In dit onderdeel van de kennisbank wordt ingegaan op mogelijke volksgezond- en veiligheidsheidsrisico’s van:

 • huishoudwater en gebruik van hemelwater
 • water op straat
 • lozingspunten riolering
 • helofytenfilters
 • wadi’s
 • waterpleinen
 • waterspeelplaatsen
 • bedriegertjes en speelfonteinen
 • fonteinen in oppervlaktewater
 • zwemlocaties in oppervlaktewater
 • recreatie in, op of langs stadswater
 • open water
 • schimmels en vocht in woningen
 • rioolgassen

Gezondheidsrisico’s per systeemonderdeel

Figuur A geeft een indicatie van de gezondheidsrisico’s rondom water en specifieke risico’s bij de verschillende soorten water. Zoals u ziet, zijn de gezondheidsrisico’s van groene daken, waterdoorlatende verharding en ondergrondse infiltratievoorzieningen nihil. In de uitwerking per type voorziening vindt u alleen informatie over de onderdelen met een gemiddeld of groot risico.

Figuur A Waarschijnlijke risico’s per onderdeel van het stedelijk watersysteem (Bron: RIVM, bewerkt door Stichting RIONED)Vergroot afbeelding

Inwoners voorlichten

Volgens de Wet publieke gezondheid hebben gemeenten en waterschappen de verantwoordelijkheid om inwoners voor te lichten en ze niet onnodig in contact te brengen met verontreinigd water (Water in de openbare ruimte heeft risico’s voor de gezondheid, STOWA, 2014-28).

Waterkwaliteitscheck

Het RIVM heeft een waterkwaliteitscheck ontwikkeld. Hiermee kunt u potentiële gezondheidsrisico’s in kaart brengen van initiatieven om duurzaam met water om te gaan. Op basis daarvan kunt u bepalen hoe u eventuele gezondheidsrisico’s kunt verminderen. De check kunt u ook gebruiken om bestaande initiatieven door te lichten.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel