Grenzen voor maatwerk Maatwerk mag niet gaan over de aanwijzing van milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten in het Bal, want dat tast het toepassingsbereik van de rijksregels aan. Maatwerk moet aan de oogmerken voor de regels voldoen. Die oogmerken staan in hoofdstuk 4 van de Omgevingswet. Dat betekent dat de decentrale overheden wel maatwerk mogen leveren, maar dat dat maatwerk er niet toe mag leid

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel