Structuur van het Besluit activiteiten leefomgeving: Hoofdstuk 2 van het Bal bevat de zorgplicht voor milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten en de bevoegdheid om maatwerkvoorschriften en maatwerkregels te stellen. In hoofdstuk 3 heeft het Rijk per bedrijfstak de milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten aangewezen waarvoor rijksregels gelden. Als

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel