Behalve regels voor lozingen van hemel- en grondwater kon de gemeente in het oude recht geen algemene regels voor lozingen stellen. Onder de Omgevingswet kan dat wel. Direct bij inwerkingtreding van de Omgevingswet bevat het gemeentelijke omgevingsplan al regels voor lozingen in de riolering en bodem. Deze regels stonden voorheen in het Besluit lozing afvalwater huishoudens, het Besluit lozen buiten inrichtingen en deels in het Activiteitenbes

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel