Groene daken kunnen invloed hebben op de kwaliteit van het afstromende regenwater.

Zuiverende werking
Groene daken kunnen een zuiverende werking hebben voor metalen en nutriënten in regenwater. Relatief gezien kan dit om flinke reducties gaan. Maar aangezien regenwater weinig verontreinigingen bevat, is de absolute betekenis hiervan voor de omgeving marginaal.

Uitspoeling en accumulatie van nutriënten
Als het substraat veel organisch materiaal bevat, kan de nutriëntenvracht door uitspoeling toenemen.
Na verloop van tijd stabiliseert het gehalte organisch materiaal door afbraak tussen de 2 en 5%. Als het oorspronkelijke gehalte organisch materiaal in het substraat lager is, neemt dit door de voedingsstoffen in de neerslag geleidelijk toe naar 2 tot 5%.

Geschiktheid als huishoudwater
Het afstromende regenwater van groene daken is in principe te gebruiken als huishoudwater. Maar omdat het water geelbruin kan verkleuren, is het niet geschikt voor gebruik in de (vaat)wasmachine. De kleuring neemt toe naarmate het fosforgehalte van het substraat hoger is.

Het benutten van het afstromende regenwater ligt overigens niet voor de hand. Een groen dak verdampt een groot deel van de neerslag in de zomer, waardoor dus geen afstromend water beschikbaar is.

Figuur A Biodiverse vegetatie op het gebouw van NIOO-KNAW in Wageningen (foto Carleen Mesters)

Figuur B Biodiverse vegetatie op een daktuin in Rotterdam (foto Zinco Benelux)

Figuur C Groen dak met positief effect op opwekking van zonne-energie

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel