De waterkwaliteit van een stadsvijver, kanaal of rivier kan op allerlei manieren niet voldoen aan het gewenste beeld.

Figuur A Waterkwaliteitsproblemen en onderliggende processen met hun tijd- en ruimteschaal (Bron: House et al, 19931) Vergroot afbeelding

Figuur A geeft een overzicht van de tijd- en ruimteschalen waarop veelvoorkomende problemen (of processen) zich manifesteren. Problemen kunnen lokaal van aard zijn (zoals acute giftigheid of de bezinking van grove stoffen uit een gemengde overstort) of juist betrekking hebben op een heel watersysteem (zoals grootschalige algenbloei of de opslag van toxische stoffen in vissen). 
Een ander belangrijk onderscheid is die van de tijdschaal. Toxiciteit, bezinking en zuurstoftekorten zijn acute problemen en treden op binnen minuten, uren of maximaal een à twee dagen.

Hiertegenover staan de problemen die veel meer tijd in beslag nemen, zoals het accumuleren van stoffen in bijvoorbeeld de bodem of in vissen en macrofauna.

In dit onderdeel komen de volgende waterkwaliteitsproblemen en -effecten aan de orde:


House M.A., Ellis J.B., Herricks E., Hvitved-Jacobsen T., Seager J., Lijklema L., Aalderink R.H. en Clifforde I.T. (1993). Urban Drainage-Impacts on Receiving Water Quality. Water Sciency & Technology, 27, 117-158. 27. 10.2166/wst.1993.0293.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel