Rioolgas bestaat uit een mengsel van giftige en niet-giftige gassen. De giftige gassen zijn waterstofsulfide (rotte-eierenlucht), zwaveldioxide en ammoniak. Rioolgas bevat ook verschillende niveaus van methaan , kooldioxide en distikstofoxide. Blootstelling aan extreem hoge concentraties rioolgas kan bewusteloosheid en de dood veroorzaken. Methaan is niet giftig, maar als mensen in gesloten ruimtes in contact komen met hoge concentraties, kunnen ze stikken. Methaan vermindert de hoeveelheid zuurstof in de lucht, wat kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en bewusteloosheid. De dood kan snel en zonder waarschuwing volgen. Methaan is ook zeer brandbaar; als het zich ophoopt, wordt het zeer explosief.

Ontluchting riool

In Nederland worden de gassen die ontstaan in de hoofdriolering niet ontlucht via putdeksels (zoals bijvoorbeeld in Duitsland), maar via de binnenriolering van woningen en gebouwen. Het gas ontsnapt via de huisaansluitleiding, standleiding en/of regenpijp ter hoogte van het dak. Door aanpassing van deze systemen of afkoppelen functioneert mogelijk de ontluchting van de hoofdriolering via de huisaansluitingen niet meer goed. Bij hevige regen kunnen dan gassen via kleine openingen in de rioolbuis de woning binnendringen. Ook als de rioolopeningen op het dak verstopt raken, kunnen gassen mogelijk in de woning terechtkomen. Verder kunnen dampen uit opslag- of septic tanks opstijgen.

Figuur A Huisaansluitleiding met (boor)schade (Foto: Arcadis)Vergroot afbeelding

Maatregelen

Veel mensen zijn zich niet bewust van de gevaren van rioolgassen. Met goede voorlichting richting bewoners (voorkomen verstoppingen, afdichten kieren en gaten, handhaven ontluchtingsfunctie) wordt het bewustzijn verhoogd. Hiermee neemt  de kans op defecten aan de riolering af en vermindert het risico op onveilige situaties.

Meer informatie in de Kennisbank

Be- en ontbeluchting van riolering (Stichting RIONED)

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel