U kunt luchtfoto's gebruiken om het areaal groene daken vast te stellen. Maar de hydraulische eigenschappen (zoals berging) zijn per groen dak zeer variabel. U moet dus per groen dak de kenmerken bepalen. Als uw gemeente subsidie verleent voor groene daken, hebt u wellicht al informatie over de omvang en de hydraulische eigenschapen van de groene daken. Maar omdat niet alle groene daken worden aangemeld voor subsidie, krijgt u op deze manier geen compleet overzicht. Als alternatief of als aanvulling kunt u een veldinventarisatie doen. Neem in uw inventarisatie voor de modellering in elk geval de volgende gegevens op:

  • Omvang van het groene dak.
  • Of het dak vlak of hellend is.
  • Dikte en materiaal van de substraatlaag.
  • Omvang van de statische berging in de substraatlaag (berging tussen veldcapaciteit en verwelkingspunt).
  • Omvang van de statische berging in de drainagelaag.
  • Aanwezige afvoerbegrenzing.
  • Dynamische berging tot het niveau van de overlaat (bij een afvoerbegrenzing).
  • Wijze van aansluiting op het stedelijke watersysteem .

Te weinig informatie

  • Als u wel het areaal groene daken in beeld hebt maar niet weet welke eigenschappen de groene daken hebben, kunt u het best uitgaan van een standaard groen dak zonder afvoerbegrenzing, met een statische berging in de substraatlaag en eventueel in de drainagelaag. 
  • Hebt u helemaal geen informatie over de dikte en bergingseigenschappen van de substraat- en de drainagelaag, houd dan een totale statische berging aan van 15 mm.
Figuur A Dikte substraatlaag per vegetatiesoort (Teeuw en Ravesloot, 20131)Vergroot afbeelding

1 Teeuw & Ravesloot (2013). Begroeide Daken na 2010.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel