U kunt luchtfoto's gebruiken om het areaal groene daken vast te stellen. Maar de hydraulische eigenschappen (zoals berging) zijn per groen dak zeer variabel. U moet dus per groen dak de kenmerken bepalen. Als uw gemeente subsidie verleent voor groene daken, hebt u wellicht al informatie over de omvang en de hydraulische eigenschapen van de groene daken. Maar omdat niet alle groene daken worden aangemeld voor subsidie, krijgt u op deze manier geen compleet overzicht. Als alternatief of als aanvulling kunt u een veldinventarisatie doen. Neem in uw inventarisatie voor de modellering in elk geval de volgende gegevens op:

  • Omvang van het groene dak.
  • Of het dak vlak of hellend is.
  • Dikte en materiaal van de substraatlaag.
  • Omvang van de statische berging in de substraatlaag (berging tussen veldcapaciteit en verwelkingspunt).
  • Omvang van de statische berging in de drainagelaag.
  • Aanwezige afvoerbegrenzing.
  • Dynamische berging tot het niveau van de overlaat (bij een afvoerbegrenzing).
  • Wijze van aansluiting op het stedelijke watersysteem .

Te weinig informatie

  • Als u wel het areaal groene daken in beeld hebt maar niet weet welke eigenschappen de groene daken hebben, kunt u het best uitgaan van een standaard groen dak zonder afvoerbegrenzing, met een statische berging in de substraatlaag en eventueel in de drainagelaag. 
  • Hebt u helemaal geen informatie over de dikte en bergingseigenschappen van de substraat- en de drainagelaag, houd dan een totale statische berging aan van 15 mm.
Figuur A Dikte substraatlaag per vegetatiesoort (Teeuw en Ravesloot, 20131)Vergroot afbeelding

1 Teeuw & Ravesloot (2013). Begroeide Daken na 2010.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel