Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW)

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een open standaard voor het eenduidig vastleggen, uitwisselen en hergebruiken van gegevens in het stedelijk waterbeheer. In het beheer van stedelijk water en riolering worden gegevens (data) steeds belangrijker, mede vanwege het in toenemende mate samenwerken rond, meten aan en sturen van (afval)watersystemen. Voor het uitwisselen van data en informatie is het essentieel dat alle partijen met dezelfde systematiek en definities werken en dezelfde (computer)taal spreken. Het GWSW is die gezamenlijke taal.

Algemene invoering en gebruik gestart
Met de Kennisdag Digitaal stedelijk waterbeheer markeerde Stichting RIONED in januari 2017 de start van de algemene invoering en het gebruik van het GWSW. Namens het GWSW-projectteam lichtte Eric Oosterom dat toe en maakte duidelijk wat gemeenten, waterschappen en bedrijven nu kunnen of zelfs moeten gaan doen. Andere sprekers vertelden over de beschikbare onderdelen van het GWSW en innovatieve datatoepassingen. Bekijk de videoregistraties.

U kunt niet meer zonder het GWSW
Bekijk de animatie 'GWSW: Digitale standaardtaal voor stedelijk waterbeheer'. De open standaard maakt uw werk eenvoudiger en maakt slime, nieuwe en betere toepassing van data mogelijk. Lees een nadere toelichting op (het waarom van) het GWSW. Voor bestuur en management is een algemene brochure beschikbaar.

Voor wie op de hoogte wil blijven van actuele ontwikkelingen, meld u aan voor de Nieuwsbrief Gegevensbeheer en bekijk eerdere edities in het archief. 

Technische opbouw, huidige versie en wijzigingen
Het GWSW is een ontologie (een semantisch rijk gegevensmodel) voor de gegevensuitwisseling op het gebied van rioleringsbeheer en stedelijk water. Voor specialisten is toelichting beschikbaar op de technische opbouw van de standaard, de verschillende toepassingsgerichte modules en een handleiding voor raadplegen van het GWSW.

Bekijk alle relavante informatie over de huidige versie van het GWSW, de releaseplanning en een overzicht van recente updates.

Het GWSW wordt ontwikkeld door de GWSW ontwikkel- en beheerorganisatie van Stichting RIONED in nauwe samenwerking met de stakeholders uit haar achterban. Het GWSW wordt afgestemd op andere standaarden, normen en informatiemodellen in de bebouwde omgeving. Door aanvullingen, verbeteringen en genoemde afstemming zal het GWSW komende jaren uitgebreid en aangepast worden. Stichting RIONED hanteert vaste procedures voor ontwikkelen en wijzigen van het GWSW.

Heeft u wensen en opmerkingen? Neem contact op met Eric Oosterom, projectmanager Gegevensbeheer, via 0318-631 111 en gwsw@rioned.org.


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE