Bij het bereiken of overschrijden van de door u gestelde ingrijpmaatstaven moet u als beheerder passende maatregelen nemen. Voordat u hiertoe overgaat, moet u inzicht hebben in de oorzaken van de afwijkingen. Zo voorkomt u bijvoorbeeld vervanging van een riool na geconstateerde ernstige aantasting, terwijl u de oorzaak (een bovenstroomse lozing van agressief afvalwater) niet wegneemt of hiermee in het maatregeladvies geen rekening houdt.

Naast het vergelijken van de (geclassificeerde) inspectieresultaten met de maatstaven, is het bij een inspectie met tv-camera belangrijk het aantal en ernst van de afwijkingen over de gehele strenglengte en zo mogelijk ook hun ontwikkeling in de tijd in de beoordeling te betrekken.

 
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel