De strategische plannen en kaders worden in een operationeel plan vertaald naar de activiteiten op objectniveau in concrete maatregelen met kosten en uitvoeringsjaar. Onderstaand is per soort planning weergegeven welke activiteiten en doelen vanuit de strategische kaders vertaald worden in een operationeel plan.

Operationele planning levensduur

Voor de operationele planning voor (rest)levensduur werkt u de strategische planning nader uit door:

  • De ernst en omvang van de afwijking te bepalen om de herstelmaatregel (reparatie, renovatie of vervanging) definitief te bepalen.
  • De mogelijke oorzaak te achterhalen en herhaling te voorkomen.
  • De prioriteit en een uitvoeringsjaar vast te stellen.
  • Afstemming met andere opgaven in de buitenruimte te zoeken voor maatregelen met een prioriteit in de eerste twee planjaren.

De maatregelen voor de eerste twee planjaren legt u vast in een definitief maatregelprogramma. Na afstemming met de andere gemeentelijke beheerders van de openbare ruimte verwerkt u deze maatregelen in een uitvoeringsbestek of andere contractvorm. De maatregelen die u over drie tot vijf jaar wilt treffen, bepaalt u indicatief.

Operationele planning hydraulisch functioneren

Voor deze planning werkt u de strategische planning nader uit door:

  • De ernst en omvang van de afwijking te bepalen om de herstelmaatregel (reparatie, renovatie of vervanging) definitief te bepalen.
  • De mogelijk oorzaak te achterhalen en herhaling te voorkomen.
  • De prioriteit en een uitvoeringsjaar vast te stellen.
  • De maatregel af te stemmen met ander rioolonderzoek.

Voor de eerste twee planjaren legt u een definitief maatregelprogramma vast. De maatregelen die u over drie tot vijf jaar wilt treffen, bepaalt u indicatief.
De maatregelen in deze planning verwerkt u meestal samen met de maatregelen uit het reinigings- en inspectieplan in een reinigings- en inspectiebestek of andere contractvorm.

Operationele planning waterkwaliteit

Deze planning is hoofdzakelijk bestemd voor het meten en monitoren van de waterkwaliteit en kwantiteit en de daarmee gepaard gaande onderzoeken. Zie hiervoor ook bij: meetpuntenwaterkwaliteit, debietmeting  en meetplan.
Deze activiteiten neemt u op een totaal plan voor de bepaling van de waterkwaliteit.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel