Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Classificeren van toestandsaspecten van rioolleidingen en -putten vastgelegd volgens NEN-EN 13508-2 (2019)

Download
Gratis
Classificatiemethodiek van visuele inspecties

Dit rapport bevat de volledige beschrijving van de Nederlandse classificatiemethodiek van de geregistreerde toestandsaspecten bij visuele inspectie van de riolering op basis van de Europese norm NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011. De klassen zijn een manier om de ernst en omvang van toestandsaspecten te duiden en na beoordeling te komen tot passende vervolgstappen (zoals monitoring, reparatie, renovatie, vervanging of niets doen). Deze classificatiemethodiek bouwt in grote lijnen voort op de aanpak van de NEN 3399:2004, en is herzien en aangevuld op basis van de actuele ontwikkelingen en het RibX-uitwisselformaat.

Bekijk ook de volgende relevante publicaties: Een uitgebreide toelichting op de achtergrond, het proces en de beschikbare ondersteuning van deze verandering naar visuele inspectie nieuwe stijl vindt u via www.riool.net/inspectie-2020.