Centrale door het Rijk gestelde regels De algemene regels van het Rijk staan in twee AMvB's: het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal); en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Voor het stedelijk waterbeheer zijn met name de regels van het Bal over milieubelastende activiteiten van belang. Met die regels zorgt het Rijk ervoor dat de bel

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel