Zorgplicht In het stelsel van de Omgevingswet zijn activiteiten in de fysieke leefomgeving in beginsel toegestaan. Maar alleen als er wordt voldaan aan algemene zorgplichten die in de Omgevingswet zelf zijn vastgelegd en aan specifieke zorgplichten die in de onderliggende regelgeving zijn opgenomen. Deze zorgplichten zijn altijd van toepassing, ook dus als een activiteit vergunningplichtig is.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel