Regels voor activiteiten in of nabij watersystemen In de waterschapsverordening staan onder meer regels voor activiteiten in of nabij watersystemen (oppervlaktewater, grondwater, waterbergingsgebieden en waterkeringen). Denk hierbij concreet aan algemene regels en/of een vergunningplicht voor het aanleggen van een steiger, het dempen van een sloot, onttrekkingen

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel