Lozingsregels uit oude lozingsbesluiten De bruidsschat voor de waterschapsverordening bevat lozingsregels die deels afkomstig zijn uit het vroegere Activiteitenbesluit – zoals regels over lozingen van huishoudelijk afvalwater, hemelwater en grondwater – en alle lozingsregels uit het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) en het Besluit lozing afvalwat

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel