Beheer vrijvervalriolering

In deze module vindt u aanbevelingen voor de keuze en uitvoering van maatregelen waarmee u de toestand van rioleringsobjecten kunt herstellen. De module geeft een overzicht van:

  • beheermaatregelen;
  • informatie over de toepasbaarheid van de beheermaatregelen;
  • effecten van reiniging, reparatie, renovatie en vervanging van buitenrioleringsobjecten

Met de keuzesystematiek kunt u de meest geschikte maatregelen in een bepaalde situatie bepalen. De module behandelt alleen beheermaatregelen.


KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE