In tabel A staan de uitgangspunten voor de berekeningen van het afvalwatersysteem. Tabel B geeft het theoretische overstortingsgedrag voor een gemengd stelsel met een berging van 7 + 2 mm en een pompovercapaciteit van 0,7 mm/h. De berekeningen van de jaaremissies zijn gemaakt met het STOWA-EMOS-model, met toepassing van de lozingsbenadering. EMOS berekent de emissie in m3 per lozingslocatie (uitlaat, overstort, rwzi), waarna dit volume wordt vermenigvuldigd met een rekenconcentratie. Deze rekenconcentraties staan in tabel A, Stofconcentraties.Tabel A Stofconcentraties in stromen vanuit het afvalwatersysteemTabel B Overstortgebeurtenissen/pieklozingen per type stelsel per ha voor tienjaarreeks 1955 - 1964

Zie ook Tabel A in Stofconcentraties in stromen vanuit het afvalwatersysteem.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel