N.B. Zorg ervoor dat het personeel voldoende beschermende kleding en maskers draagt én gekwalificeerd is voor deze specifieke werkzaamheden.

Principe van de methode

Voordat u met stralen begint, moet u eerst zachte (sulfaat/gips)afzettingen wegsteken of wegkappen. Anders blijft het grit 'hangen' in de zachte afzetting. Een toegankelijk rioleringsobject reinigt u met water of grit onder hoge druk. Hiermee verwijdert u onder meer vuil, aangekoekt cement, cementhuid, betonschilfers en aangetast beton van het (vaak betonnen) oppervlak. Stralen is meestal een voorbereiding op reparatie- of renovatiewerkzaamheden. Zuig het vrijkomende materiaal op en voer het af en/of verwerk het. Als u direct na het gritstralen renovatie- en/of coatinglagen aanbrengt, moet u met hogedrukreiniging (water) stofgruis en achtergebleven grit verwijderen.

Uitvoeringsaspecten

Uitvoeringsduur

De benodigde tijd is afhankelijk van de bereikbaarheid van en de hoeveelheid onderdelen die u reinigt.

Overlast voor verkeer, omwonenden/omliggende bedrijven en betrokken instanties

  • Sluit bij het betreffende rioleringsonderdeel waar nodig de rijbaan (deels) af.
  • Soms moet u het onderdeel buiten gebruik stellen.

Te gebruiken materieel en/of materiaal

  • Een hogedrukreinigingsinstallatie.
  • Een vacuümwagen om het in de put aanwezige rioolslib te verwijderen, zodat u het riool toegankelijk maakt voor werkzaamheden. En bij voorkeur ook om het vrijkomende materiaal na de straalwerkzaamheden op te zuigen.
  • Straalunit.
  • Water voor het stralen.
  • Materieel om veilig in rioleringsvoorzieningen te werken.

Toepassingsgebied

Stralen onder hoge druk is toepasbaar in alle toegankelijke rioleringsonderdelen.

Toepassingsbeperkingen

  • Reiniging van rioleringsonderdelen en aanverwante objecten kent technisch gezien geen toepassingsbeperkingen.
  • Bij het stralen met water kunt u de afwaterende zijde niet afsluiten, anders blijft er water in de put staan. 
  • Gebruik deze methode niet bij asbestcementbuizen omdat er dan door het stralen asbestvezels los kunnen komen.

Levensduur en garantie

Met visuele inspectie kunt u de resultaten beoordelen.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel