Principe van de methode Een vacuümwagen (kolkenzuiger) reinigt vaak periodiek de straat- en trottoirkolken, zandvangers en lijnafwateringen. De zuigslang gaat met spuitinrichting in het geopende object, spuit het aanwezige zand en straatvuil los en zuigt het op. Daarna gaat het vuil naar een erkende verwerkingsinstallatie. Uitvoeringsaspecten Uitvoeringsduur Het aantal objecten dat u per uur ku

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel