Principe van de methode

Een vacuümwagen (kolkenzuiger) reinigt vaak periodiek de straat- en trottoirkolken, zandvangers en lijnafwateringen. De zuigslang gaat met spuitinrichting in het geopende object, spuit het aanwezige zand en straatvuil los en zuigt het op. Daarna gaat het vuil naar een erkende verwerkingsinstallatie.

Uitvoeringsaspecten

Uitvoeringsduur

Het aantal objecten dat u per uur kunt reinigen, is afhankelijk van de onderlinge afstand (of de lengte van de lijnafwatering), de bereikbaarheid en de vervuilingsgraad.

Overlast voor verkeer, omwonenden/omliggende bedrijven en betrokken instanties

 • Over het algemeen bezorgen de reinigingswerkzaamheden geen noemenswaardige overlast.
 • Het langzaamrijdende werkverkeer kan enige verkeershinder veroorzaken.
 • Op drukke locaties kunt u een tijdelijk parkeerverbod instellen, bijvoorbeeld bij parkeerterreinen en parkeerstroken.
 • Vul de gereinigde kolken met schoon water af, zodat de stanksloten weer gevuld zijn. Hiermee voorkomt u stankoverlast.

Te gebruiken materieel en/of materiaal

 • Een kolkenzuiger met een hydraulisch beweegbare zuigarm en een vuil- en schoonwatertank met voldoende capaciteit.
 • Reinigings- of spoelwater (geen leidingwater), bij voorkeur uit open water. Hiervoor is toestemming nodig van de waterbeheerder.
 • Reinig kolken of lijnafwateringen die u niet met de kolkenzuiger kunt bereiken handmatig.

Toepassingsgebied

Deze reinigingsmethode is geschikt voor alle straat- en trottoirkolken, slib- of zandvangconstructies en lijnafwateringen. Bij de kolk moet een stankscherm aanwezig zijn, controleer dit. Als het scherm is gevallen, moet u het terugplaatsen. Als het scherm ontbreekt, moet u dit melden aan de beheerder. Gebreken in kolken kunt u met RibX (het vastgestelde uitwisselingsformaat voor reinigingsdata) vastleggen.

Toepassingsbeperkingen

 • Toepassing is afhankelijk van de bereikbaarheid van de kolk.
 • Bij straat- en trottoirkolken kleiner dan 300 x 300 mm kunnen problemen ontstaan doordat de zuigslang niet in de kolk past.
 • Houd rekening met geluidsoverlast, probeer dit zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Op overdag veelgebruikte wegdelen kunt u eventueel ’s nachts de kolken reinigen. Kijk dan wel of dat niet te veel geluidsoverlast veroorzaakt.

Levensduur en garantie

Met visuele inspectie kunt u de kwaliteit van de reiniging controleren.

Link naar de landelijke open standaard GWSW:

ReinigenEnInspecterenKolk
Goot
Lijngoot 
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel