Principe van de methode

Sluit voor de veiligheid vóór de reiniging de watertoevoer af via een afsluiter. Als u handmatig gaat werken in het bergbezinkbassin, moet u de toevoerleiding afsluiten door dubbele afgestempelde plaatafsluiters, een zogenaamde Berat (zie 'Veiligheid' op de pagina Uitvoering) of een vaste plaatafsluiter (indien aanwezig).

Uitvoeringsaspecten

Uitvoeringsduur

De benodigde tijd is afhankelijk van de bereikbaarheid en de vervuilingsgraad van en de hoeveelheid onderdelen die u reinigt.

 Overlast voor verkeer, omwonenden/omliggende bedrijven en betrokken instanties

  • Sluit bij het betreffende rioleringsonderdeel waar nodig de rijbaan (deels) af.
  • Stel het onderdeel tijdens de reiniging buiten gebruik.

Te gebruiken materieel en/of materiaal

  • Een hogedrukreinigingswagen.
  • Een vacuümwagen om het vrijkomende materiaal op te zuigen.
  • Water om het onderdeel schoon te spuiten.
  • Materieel om veilig in rioleringsvoorzieningen te werken.

Toepassingsgebied

Het opzuigen van water via onderdruk en spuiten onder hoge druk is mogelijk in alle rioleringsonderdelen, dus ook in bergbezinkbassins.

Toepassingsbeperkingen

  • Reiniging van bergbezinkbassins en aanverwante objecten kent technisch gezien geen toepassingsbeperkingen.
  • Zorg ervoor dat de bergbezinkbassins voldoende toegankelijk zijn.
  • Neem vooraf alle veiligheidsvoorschriften in acht (zie 'Veiligheid' op de pagina Uitvoering).

Levensduur en garantie

Met visuele inspectie kunt u de resultaten beoordelen.

Link naar de landelijke open standaard GWSW:

TijdelijkeBergingVanAfvalwater
Bergbezinkbassin
 
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel