In tabel A staan de rekenconcentraties van de stoffen vanuit gemengde stelsels, (verbeterd) gescheiden stelsels en de rwzi. Als vertrekpunt zijn de gegevens uit EMOS en de rapportage ‘Systeemkeuze riolering bij afkoppelvraagstukken’ (STOWA, 2007) gebruikt. Voor regenwater zijn de laatste gegevens uit de ‘Database regenwater’ (STOWA, 2007) gebruikt. De minimum- en maximumconcentraties zijn reële rekenwaarden, niet de in de literatuur terug te vinden extremen. Verder komen concentraties bij overstorten uit de ‘NWRW-eindrapportage en evaluatie van het onderzoek 1982 – 1989’ (NWRW, 1989). De effluentconcentraties behorend bij een hoge effluentkwaliteit komen uit de STOWArapportages ‘Vergelijkend onderzoek MBR en zandfiltratie rwzi Maasbommel’ (STOWA, 2004) en ‘Effluentnabehandeling op de rwzi Maasbommel’ (STOWA, 2007).Tabel A Stofconcentraties in afvalwatersysteem
Lege velden zijn niet ingevuld bij gebrek aan betrouwbare informatie.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel