Vocht en schimmels in woningen verhogen het risico op gezondheidsproblemen, zoals astma, luchtwegklachten en -infecties en huidklachten. Vooral allergische mensen blijken gevoelig voor biologische en chemische stoffen in vochtige binnenmilieus, maar er zijn ook gezondheidseffecten aangetoond bij niet-allergische personen.

Vooral in oudere woningen

Vocht- en schimmelproblemen komen vooral voor in oudere woningen die gebouwd zijn vóór 1992. Omdat ongeveer 40% van de sociale huurwoningen vóór 1967 is gebouwd, komen vocht- en schimmelproblemen in deze sector veel voor. De oorsprong van het vocht is divers: lekkage, optrekkend vocht, condensatie en (of in combinatie met) gebrekkige ventilatie.

Optrekkend vocht

Bouwmaterialen als baksteen en cement zijn poreus en kunnen vocht opzuigen. Dergelijke materialen bestaan uit een netwerk van onderling verbonden holten en kanaaltjes. Staat dit materiaal in contact met grondwater, dan kan het water opzuigen. Hoe kleiner de poriediameter, hoe groter de stijghoogte van het water. Door deze capillaire opstijging kan een gebouw waarvan de fundering in direct contact staat met water of een vochtige bodem, een probleem hebben met optrekkend vocht, terwijl in de kruipruimte geen water zichtbaar is. Een visueel droge kruipruimte zegt dus niets over de aan- of afwezigheid van optrekkend vocht.

Figuur A Zwam aan de onderkant van de vloer (Bron: Arcadis)Vergroot afbeelding

RIVM-richtlijn

Het RIVM heeft de richtlijn Schimmel- en vochtproblemen in woningenontwikkeld. Hiermee kunnen GGD-medewerkers snel beoordelen of een schimmel- of vochtprobleem in een woning tot gezondheidsklachten leidt of een risico vormt voor de gezondheid. Ook kan de GGD met deze richtlijn vaststellen of een bouwtechnische oorzaak of bewonersgedrag aan de problemen ten grondslag ligt. Bij bewonersgedrag kunt u denken aan vochtproductie bij koken en douchen, ventilatie- en stookgedrag.

Maatregelen

Een combinatie van goede ontwatering en ventilatie kan problemen voorkomen. U realiseert een goede ontwatering door het maaiveld op te hogen, grondwatertechnische maatregelen te treffen of onderzoek te doen naar vochtoverlast en bouwkundige maatregelen (zie Maatregelen tegen grondwateroverlast).

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel