In het huidige waterbeleid is veel aandacht voor het vasthouden van gebiedseigen water. Hiervoor worden waterbergingsgebieden en ruime natuurlijke oevers aangelegd, die ook de natuurwaarde vergroten. Ongewild leidt deze ontwikkeling soms ook tot problemen. Met name (zeer) ondiep en stilstaand water warmt snel op, waardoor de kans op waterkwaliteitsproblemen toeneemt. Door de gunstige condities voor broedplaatsen kunnen

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel