Omdat de gezondheidsrisico’s van contact met water op straat onbekend waren, is een risicoanalyse (QMRA) uitgevoerd voor water op straat. De resultaten uit Afvalwater en Hemelwater zijn de basis van deze QMRA.

Om inzicht te krijgen in het totale risico op maag-darmklachten door deze ziekteverwekkers, zijn de risico’s van Campylobacter, Giardia, Cryptosporidium, norovirus en enterovirus bij elkaar opgeteld. Het infectierisico voor kinderen die worden blootgesteld aan water op straat uit gemengde riolering was 33% (1-89%), uit gescheiden riolering 23% (0-76%) en afkomstig van afstromend regenwater 3,5% (0-19%). Voor volwassenen zijn deze risico’s respectievelijk 3,9% (0,01-28%), 0,58% (0-3,3%) en 0,039% (0-0,2%).Voor volwassenen zijn de risico’s kleiner, omdat zij in mindere mate in contact kwamen met het water (zie tabel A in Menselijk contact met water op straat en in wadi's). Figuur A toont de resultaten van de risicoanalyse als functie van het ingeslikte volume.


Figuur A Gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan water op straat

Over de grote spreiding in deze risico’s wordt opgemerkt dat de microbiologische analyses van de watermonsters soms faalde doordat de watermonsters erg verontreinigd waren door slib. Hierdoor zijn soms geen ziekteverwekkers aangetroffen, terwijl deze waarschijnlijk wel aanwezig waren. Hierdoor is het infectierisico soms laag (zelfs 0%), terwijl er zéér waarschijnlijk wel een risico aanwezig is. In het vervolg van deze rapportage wordt daarom gerekend met het gemiddelde infectierisico én wordt de bovengrens van de range aangegeven (zie figuur A).
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel