Een helofytenfilter (ook wel: zuiveringsmoeras) is een met rietachtige planten ingericht, natuurlijk zuiveringssysteem dat met name nutriënten en organische stof uit het water verwijdert. Helofytenfilters halen gemiddeld 20-90% van de concentraties stikstof en fosfaat uit het afvalwater, maar het zuiveringsrendement fluctueert afhankelijk van de concentratie in het influent, de hydraulische belastin

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel