Een helofytenfilter (ook wel: zuiveringsmoeras) is een met rietachtige planten ingericht, natuurlijk zuiveringssysteem dat met name nutriënten en organische stof uit het water verwijdert. Helofytenfilters halen gemiddeld 20-90% van de concentraties stikstof en fosfaat uit het afvalwater, maar het zuiveringsrendement fluctueert afhankelijk van de concentratie in het influent, de hydraulische belasting en seizoenseffecten. Verder kunnen ook kortsluitstroming en dode hoeken het zuiveringsrendement beperken wanneer 'ongefilterd' water een snelle route kiest door het helofytenfilter en zich mengt met 'gezuiverd' water.

Figuur A Helofytenfilter in Leek (Bron: Arcadis)Vergroot afbeelding

In een zuiveringsmoeras worden, afhankelijk van ontwerp en inrichting en onder de juiste omstandigheden, ook ziekteverwekkers als E.coli en intestinale enterokokken afhankelijk van hun gehalte in het toegevoerde water, gereduceerd. Het rendement van een zuiveringsmoeras voor ziekteverwekkers als E. Coli en Enterokokken kan grote tot soms negatieve verschillen vertonen (Bron Wipe onderzoek, WUR 2011), zie ook afbeelding A.

Rendementen van 79 verschillende helofytenfilters voor fecaele verontreiningen (Bron: Treatment Wetlands, Kadlec & Wallace, 2009)Vergroot afbeelding

De inzet van een helofytenfilter om water voor recreatiedoeleinden te zuiveren vergt, gelet om grote verschillen, de nodige omzichtigheid. Een gemiddeld rendement geeft nog geen garantie voor elk individueel moeras.

Meer informatie

Treatment Wetlands, R.H. Kadlec en S.D. Wallace (2009)

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel