Bij wadi's is er een gemiddeld risico op maag-darm- of huidklachten (zie figuur A).

Figuur A Gezondheidsrisico's bij wadi’s (Bron: RIVM, bewerkt door Stichting RIONED) Vergroot afbeelding

Wadi’s staan de meeste tijd droog en hebben vanwege hun groene karakter aantrekkingskracht op spelende kinderen. Omdat wadi's veel ruimte innemen, worden ze vaak gecombineerd met andere functies, zoals spelen of natuur.

Figuur B Wadi (Bron: GAW | Stichting RIONED) Vergroot afbeelding

Infectierisico’s

Het ontwerp van de wadi bepaalt in grote mate de gezondheidsrisico’s. Wadi’s met een ondergrondse hemelwateraanvoer kunnen verontreinigd raken door foutaansluitingen. Als sprake is van foutaansluitingen, is het infectierisico voor kinderen die in het water van de wadi spelen 85% (vergelijkbaar met een waterplein). Voor wadi’s met bovengrondse hemelwateraanvoer is dat infectierisico veel lager: ongeveer 4% (Water in de openbare ruimte heeft risico’s voor de gezondheid, STOWA, 2014-28).

Maatregelen

Foutaansluitingen aanpakken

Het infectierisico bij ondergrondse hemelwateraanvoer naar de wadi kunt u verlagen door foutaansluitingen op te sporen en te verhelpen.

Spelen in de wadi voorkomen

Een wadi is geen speeltuin. U kunt in principe in een wadi beter geen glijbanen of andere speeltoestellen plaatsen als er betere alternatieven zijn, want deze moedigen contact met (verontreinigd) water aan. Door gebrek aan openbare ruimte kan hierdoor een spanningsveld ontstaan tussen de wens tot spelen en de eventuele gezondheidsrisico's. Sommige gemeenten passen hiertoe zonering toe.

Omwonenden voorlichten

Informeer omwonenden over de gezondheidsrisico's van spelen in het water van de wadi.

Snelle infiltratie in de grond

Wadi’s die te lang nat blijven, kunnen ongedierte (zoals muggen en ratten) aantrekken én verlengen de tijdspanne dat kinderen in verontreinigd water spelen. Zorg er daarom voor dat ze weer snel droog staan (na maximaal een dag en doorgaans na enkele uren is gebruikelijk).

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel