Bij een waterplein is er een gemiddeld risico op maag-darm- of huidklachten (zie figuur A).

Figuur A Gezondheidsrisico's bij waterpleinen (Bron: RIVM, bewerkt door Stichting RIONED) Vergroot afbeelding

Multifunctioneel plein

Een waterplein combineert waterberging met andere stedelijke functies. Als het droog is, kunnen kinderen er spelen, kan er worden gesport of kun je er zitten. Als het regent, stroomt het plein vol water en functioneert het als waterberging. Het hemelwater uit de buurt is via open afvoeren of een ondergronds hemelwaterriool op het plein aangesloten.

Figuur B Waterplein in Den Bosch (Bron: gemeente Den Bosch) Vergroot afbeelding

Als het plein volstroomt, moeten mensen het snel en gemakkelijk kunnen verlaten. Dat kan bijvoorbeeld door een niet al te steile of getrapte rand aan te leggen. Na een bui moeten de gedeelten die onder water hebben gestaan ook weer makkelijk schoon te maken zijn. Vaak blijft namelijk slib achter dat u moet wegspuiten.

Infectierisico's

Het RIVM heeft berekend dat het infectierisico bij een waterplein met foutaansluitingen aanzienlijk hoger is dan als er geen foutaansluitingen zijn. Bij foutaansluitingen is het infectierisico voor kinderen die spelen in het water van een waterplein 85% (STOWA, 2014-28). Als het water alleen bovengronds naar het waterplein stroomt (en er dus geen kans is op foutaansluitingen), is het infectierisico 4% (net als bij wadi’s).

Maatregelen

Foutaansluitingen aanpakken

Het infectierisico bij ondergrondse hemelwateraanvoer naar het waterplein kunt u verlagen door foutaansluitingen op te sporen en te verhelpen.

Omwonenden en bezoekers voorlichten

Figuur C Voorbeeld voorlichting infectierisico bij waterpleinen (Bron: Sanitas) Vergroot afbeelding

 

De belangrijkste boodschappen bij de voorlichting richting omwonenden over de gezondheidsrisico’s zijn:

  • Speel niet in het water van een waterplein.
  • Ruim hondenpoep op.
  • Voer de vogels niet.
  • Gooi afval in de prullenbak.
  • Controleer op foutaansluitingen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel